Nu blir det lättare att ta ut skilsmässa, i alla fall i Storbritannien. Där inför man speciella skilsmässocenter dit man kan gå och avsluta sitt giftermål över disk. I och med detta avslutas äktenskapen på mindre än 48 timmar, jämfört med de 33 veckor som det tog innan.

Vi har tidigare skrivit om drop-in bröllop och drop-in dop.

”Varför svenska kyrkan valt att ha sådana här drop-in dop är för att de vill ge chansen till stressade föräldrar att döpa sina barn men även för att värva medlemmar.” Läs mer.

4330057-couple-having-an-argumentatt vi vill att det mesta ska gå att göras supersnabbt i dagens samhälle och samma sak gäller för skilsmässor. Nu blir nämligen även drop-in skilsmässor verklighet i Storbritannien. I Dagens Nyheter kan man läsa att man öppnat speciella skilsmässocenter där man över disk enkelt kan avsluta sitt äktenskap. En orsak till att man inför detta är att korta ner köerna i domstolarna för gifta par som vill skilja sig. Innan omställningen tog det i genomsnitt 33 veckor för ett par som var överens om skilsmässan att ta ut den. Nu kan istället ett par vara skilda inom högst 48 timmar.

Får både beröm och kritik

Rättsväsendet välkomnar den här förändringen eftersom skilsmässorna i många år har tagit upp en väldigt stor del av domarnas begränsade tid. Det finns dock självklart även kritiker som säger att detta kommer att urholka äktenskapet som institution ännu mer. Nu kommer det innebära att man kan ta ut en skilsmässa lika enkelt som att ”gå och köpa en tv”, säger kritikerna.