Något som efterfrågas allt oftare är namngivningsceremonier utan religiösa inslag vilket också visar sig i att allt färre väljer att döpa sina barn – så vad kan man göra istället för kyrkliga dop då? Det tänkte vi tipsa om idag.

Tidigare har vi skrivit om hur det anordnas allt fler drop-in dop för att underlätta för föräldrar som inte vill eller hinner med att anordna vanliga dop i kyrkan. Men något som också blir vanligare och vanligare är att lämna svenska kyrkan utanför dopet i sin helhet och istället vända sig till andra former av namngivningsceremonier istället – och det finns en hel del olika ceremonier att välja bland.

dop pojke ramTill exempel skriver Svenska Dagbladet om den muslimska familjen Muslim valde bort kyrkan mot den muslimska seden Aqiqah som är en slags namngivningsceremoni vilken dock ser olika ut i olika muslimska traditioner och länder men som vanligtvis utförs på den sjunde dagen efter barnets födsel. Ceremonin som familjen valde inbegriper bland annat att barnens hår rakas bort för att på så vis skala av det onda och på så vis skyddas barnet sedan av Gud. Håret som rakades bort vägdes sedan och dess vikt matchade familjen sedan i guld och skänkte till välgörenhet, vilket också tillhör Aqiqah som faktiskt betyder att skära. Likväl inbegriper även seden att man slaktar djur vilket är två stycken för pojkar och ett för flickor, men detta är en tradition som efterföljs av vissa men inte av andra. Köttet från djuren delas sedan upp och äts av familjen och släkten, vad som blir kvar i den tredje delen av köttet ska sedan skänkas till fattiga. Vanligt i Sverige är dock att man byter ut denna sed mot att istället skicka pengar till släktingar i andra länder för att djuret ska slaktas där istället – vilket var vad familjen Muslim gjorde eftersom att välgörenhet är en stor del i deras religion. Två två getter för sin sons aqiqah och ett stort oxdjur för dotterns aqiqah.

Tips på alternativa namngivningsceremonier:

  • Aqiqah som inbegriper ovanstående
  • New Age ceremoni som utformas som man själv vill
  • Svensk allmoge ceremoni med famnöverräckning