Fiskar kan vara väldigt trevliga att ha som husdjur. De är vackra och färglada, och kan tillföra mycket till hemmet. De är dessutom särskilt lämpliga som husdjur för dig som har en familj med många barn – av såväl praktiska som pedagogiska anledningar.

Alla husdjur är dock levande varelser, och det är därför viktigt att du ansvarar för fiskarna och ser till att ett akvarium av rätt storlek och allt det som fiskarna behöver. Det är smidigt att beställa alla tillbehör du behöver via webbutiker som till exempel Akvarieimporten, där du lätt kan överskåda vad som ingår i sortimentet och fixa allting på en gång till en enda leverans. När du väl har akvariet, tillbehören och mat till fiskarna redo så kan det vara dags att ta med dig dem till deras nya hem.

Fördelar med fiskar som husdjur till just flerbarnfamiljer

  • Fiskar är bra från ett pedagogiskt perspektiv, då de är relativt lätta att ta hand om och därmed kan lära ditt barn att ta hand om något levande och hur det fungerar att sköta om deras levnadsmiljö. I och med den relativt låga svårighetströskeln så är fiskarna passande för barn av många åldrar – även mindre barn kan, eventuellt tillsammans med ett äldre syskon eller en förälder, hjälpa till att ta hand om akvariet och lära sig att ta ansvar. Detta hjälper att bygga såväl empati som självkänsla, och lär yngre barn hur konsekvenser fungerar; det kan därmed vara väldigt hjälpsamt i barnets utveckling.
  • Fiskarna och akvariet kan ha en lugnande effekt och hjälpa till att motverka stress och ångest, och det kan då vara särskilt bra för barn som har autism.
  • För en familj med många barn kan det bli trångt i hemmet – och då kan det vara bra att ha husdjur som inte tar så mycket plats, såsom fiskar som ju bara tar upp plats för deras akvarium och deras tillbehör. Med fiskar kan du då till och med – utan att det tar upp mycket plats – låta varje barn ha sin egen fisk, vilket ökar deras känsla av ansvar för dem.