Barn snö litenVi har tidigare skrivit om hur fler och fler drop in-dop poppar upp runt om i landet, men i dag skriver vi istället om hur barnen i samhället kan få det bättre, och vi uppmärksammar det i samband med att FN:s barnkonvention fyller hela 25 år.

I Svenska Dagbladet kan vi läsa att FN:s barnkonvention fyller 25 år och att detta, kampen för barns fri- och rättigheter är extra viktigt att komma ihåg i den internationella rättsordningen eftersom det fortfarande är så att det trots konventionen begås brott mot barns rättigheter dagligen, och på ett omfattande, tragiskt sätt.

Mest värnade konventionen 25 år

Konventionen om barns rättigheter är en av de mest värnade om och över 193 stater världen över har ratificerat texten som står i konventionen. I många länder har även konventionen blivit lag, i den svenska regeringsförklaringen står det att barnkonventionen även i Sverige snart kommer att bli svensk lag. Bara i USA, Sydsudan och Somalia har barnkonventionen inte blivit accepterad. Av olika anledningar har den inte blivit ratificerad i USA, bland annat på grund av att den inte skyddar ofödda barn, som är en hjärtefråga för de mer högerorienterade, kristna republikanerna i landet i väst. Det är också en ganska motstridig fakta mot barnkonventionen att dödstraff för minderåriga var helt okej i USA fram till år 2005.

Dokumentet, som är barnens rättigheter, eller barnkonventionen med ett annat ord, har en utomordentligt stark ställning inom frivilligorganisationer men även i folkets hjärtan, och det är också det rättighetsdokument som snabbast gått att få igenom i Förenta Nationerna, även om det förberedande arbetet tog lång tid.

Men trots konventionen lever många barn utan sina fastslagna rättigheter, i svåra förhållanden med tvångsarbete, barnäktenskap, våld, diskriminering, prostitution och inte minst med sjukdomar och hunger. I många länder kan även barn bli soldater. Det handlar om skydd och om barnets bästa, vi hoppas detta förblir intakt och växer sig starkare runt om i världen.