addict-addiction-ashtray-bad-46183Regeringen har ställt sig bakom en opinionssatsning om att försöka ha ett rökfritt Sverige år 2025. Men alla är inte helt övertygande om att det kommer att gå genom at jaga rökarna.

Idag är det många unga som röker trots att de vet om riskerna, läs mer. Hur ska man då närma sig problemet om hälsoriskerna inte är nog? Organisationen A Non Smoking Generation kanske är på rätt spår gällande den frågan när de sätter tobaksindustrins oetiska arbetssätt i fokus.

500 000 barnarbetare arbetar på tobaksplantage

A Non smoking Generation arbetar för att skapa ett rökfritt Sverige genom att kampanja bland unga. Men istället för att föreläsa och sprida risker med rökandet, så har det nu bytt fokus. Genom att informera om att 500 000 barn arbetar på tobaksfälten hoppas man nå fram till fler unga, för att de ska fimpa eller aldrig ens testa rökning. För det är ju inte speciellt coolt att stödja barnarbete. Barnen på plantagen arbetar under slavliknande förhållanden och utsätts för effekter som motsvarar ungefär 50 cigaretter om dagen. Dessa barn gör tobaksbolaget enormt stora vinster på., närmare 300 miljarder om året, skriver Resumé.

Förhoppningar om att det ska nå fram

Man har stora förhoppningar om att det ska nå fram, och idag åker organisationen runt och föreläser på skolor bland annat. Responsen på detta har varit bra, och många unga verkar fimpa för evigt efter detta uppvaknande. Men tyvärr är det ännu väldigt många unga som har tobak i sina liv, och det handlar inte enbart om cigaretter, utan även om snus och andra tobaksinnehållande preparat. Medvetenheten måste bli större för att barn och ungdomar i Sverige ska bli tobaksfria, och lyckas det är det ett stort steg mot ett rökfritt Sverige 2025.

Här är en organisationens informationsfilmer: