Att köpa en bostad är en stor affär där räntekostnaden kommer att avgöra hur mycket du ska betala varje månad. Därför spelar det stor roll vilken ränta du får och genom att jämföra räntorna hos olika banker kan du spara mycket pengar.

Innan det är dags att köpa en bostad är det viktigt att ha fått ett lånelöfte för att kunna vara med i en budgivning och snabbt kunna skriva på ett köpekontrakt. För att hitta det bästa bolånet gäller det att noggrant jämföra bankernas villkor för bolån, vilket du enkelt kan göra hos Comboloan. När du jämför banker hos Comboloan får du snabbt svar på vilken ränta du kan få utifrån dina förutsättningar. Du får inte bara reda på bankernas officiella ränta utan även vilken ränta du troligen kommer att kunna få efter förhandling med banken.

Försäljningsrekord

Trenden på bostadsmarknaden 2019 är att allt fler bostadsrätter säljs och att utbudet av bostadsrätter fortsätter att vara högt. Priserna är stabila och den tidigare nedåtgående prisutvecklingen har mattats av. De flesta tror inte på kraftigt stigande priser men eftersom det råder bostadsbrist i nästan hela landet finns det en stor efterfrågan på bostäder vilket ger stabila priser. Det är inte bara i storstäderna som det råder brist på bostäder utan 240 av Sveriges 290 kommuner rapporterar att de har ett underskott av bostäder.

Bostadsbristen drabbar ungas livsval

Bostadsbristen påverkar ungas val av både utbildning och jobb. Även om en person har kommit in på en utbildning eller har möjlighet att tacka ja till ett jobb är det inte alltid möjligt, eftersom det inte går att få tag på ett boende med rimligt pendlingsavstånd till studieplatsen eller arbetsplatsen. Eftersom unga ofta inte har tillräckligt hög inkomst för att låna de summor som krävs har de också svårt att köpa en bostadsrätt eller få ett hyreskontrakt. I och med amorteringskrav och krav på 15 % kontantinsats har det blivit svårare för de med lägre inkomster att låna till en bostad.

Innan ett bostadsköp finns det många faktorer att ta hänsyn till där läget, bostadens storlek och närheten till vänner och familj hör till det viktigaste. Minst lika viktigt är att hitta den lägsta räntan för att månadskostnaden för bostaden ska bli så låg som möjligt.