Begravningar är aldrig lätta att planera eftersom de är sorgliga tillställningar. Det är dock många beslut som måste fattas efter att en person avlidit. Det kan vara en god idé att prata med en begravningsbyrå i ett tidigt skede så att de kan hjälpa dig att planera. Det är även viktigt att ta hänsyn till den avlidnes sista vilja och planera mottagningen efter begravningen.

Att planera en begravning är svårt eftersom sorgearbetet pågår parallellt med organiseringen av begravningen. Det finns många punkter som du måste fatta beslut kring när du planerar en begravning. Den som ansvarar för planeringen har ofta mycket att tänka igenom och en stor börda vilar på axlarna. Ofta kan det vara bra att ta hjälp från någon med mer erfarenhet av begravningar som vet vad som är viktigt att tänka på. Här hittar du tre viktiga tips för att underlätta planeringen av en begravning.

Anlita en begravningsbyrå i ett tidigt skede

Anlita en begravningsbyrå så snart som möjligt. Från dödsfallet måste den avlidna kremeras eller gravsättas inom 30 dagar och därför bör du inte vänta med att anlita en begravningsbyrå. De har stor erfarenhet och kan hjälpa dig med allt det praktiska. Du bör snarast prata med begravningsbyrån så att de kan se till att planeringen flyter på smidigt. På så sätt undviker du onödig stress i en tid som redan är väldigt jobbig. En begravningsbyrå kan bland annat hjälpa till med följande:

  • Omhändertagande och transport av den avlidne
  • Kontakter med myndigheter och beställning nödvändiga handlingar
  • Kista och gravsten
  • Planering av begravning
  • Rådgivning

Ta hänsyn till den avlidnes sista vilja

Det är viktigt att kontrollera om det finns något önskemål från den avlidne gällande begravning eller liknande. Du bör försäkra dig om den avlidne avgett sin sista vilja muntligt eller skriftligt och i så fall vad som var hens önskemål.

Bestäm mottagning efter begravningen

Efter begravningen är det vanligt att anordna någon form av mottagning. Det kan vara en god idé att informera begravningsgästerna om detta och vilken tid och plats som gäller. Vissa väljer att ha mottagningen i hemmet och andra väljer en lokal i anslutning till kyrkan.